زمینه اصلی فعالیت شرکت درو باس پرورش ماهی کپور و ماهی سفید است.در طول این دوره فعالیت در واحد پرورش ماهی همواره سعی داشته تا به آینده نگاه جدی داشته باشیم و با برنامه ای مشخص برای رسیدن به هدف تلاش کنیم. از آن جمله است اجرای پروژه افزایش تولید در واحد سطح. به دلیل ضعف مولدین بومی و برتریهای نژاد خارجی اقدام به تربیت گله مولدین خود نمودیم تا این باور را به وجود آوریم که میتوانیم نژاد بومی خود را اصلاح و به سطحی برابر نژاد خارجی برسانیم.
در کنار آن اقدام به عرضه تخم و جوجه یک روزه بلدرچین,عرضه اردک گوشتی پکنی می نماید