• مدیر عامل

    مهندس درویش زاده

  • تلفن تماس

    09156917821

  • آدرس

    مشهد